Om underretninger

Her kan du få viden om, hvad en underretning er og kan indeholde

Hvad er en underretning?

En underretning er, når en person informere eksempelvis kommunen med sin bekymring for et barn. Alle i Danmark, der får mistanke om eller kendskab til, at et barn mistrives f.eks. pga. vanrøgt, nedværdigende behandling, vold eller anden uacceptable forhold, har ifølge Lov om Social Service § 154 pligt til at underrette sin kommune. 

Hvis du underretter en kommune om din bekymring for et barn eller ung, så har kommunen pligt til at sende dig en kvittering på underretningen inden for 6 hverdage. Selvom du er underretter, så bliver du ikke part i sagen.

 

Skærpet underretningspligt

Offentligt ansatte og personer, som udøver et offentligt erhverv, har jf. Lov om Social Service § 153 en skærpet underretningspligt. Det betyder, at den offentlig ansatte og personen med det offentlige erhverv har pligt til at underrette de sociale myndigheder/kommunen, hvis personen er bekymret for et barn. 

 

Hvordan laver man en underretning?

Der er ikke en specifik måde at udforme en underretning på. Der kan underrettes telefonisk eller skriftligt. Man har ydermere mulighed for at vælge at være anonym. Når man underretter, så er det vigtigt at man så detaljeret som muligt forsøger at beskrive sin bekymring. Hvad bunder bekymringen i? Hvad har du set eller hørt som bekymrer? Hvornår skete det, er det sket over en længere periode? Hvem er involveret? 

Du kan sende en underretning på borger.dk eller på ast.dk. Du kan også ringe til din kommune. 

Er du som borger i tvivl om du skal lave en underretning på et givent barn, så kan du ringe til forældretelefonen hos Børns Vilkår her: ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende (bornsvilkar.dk). Her kan i tage en snak om, hvad din bekymring bunder i, og i fællesskab nå frem til, om der skal laves en underretning eller ej. 

Er du som fagperson i tvivl om hvorvidt du skal lave en underretning eller ej, så kan du ringe til kommunens familie afdeling og tale med en socialrådgiver. Socialrådgiveren vil kunne drøfte din bekymring med dig, og du vil kunne blive mere afklaret om, hvorvidt du skal lave en underretning eller ej.  

 

Kilde: Lov om Social Service.