Legens betydning for barnets psykiske udvikling

Legens betydning for barnets psykiske trivsel

Børns leg har stor betydning for deres psykiske udvikling. Når børn leger, åbner de en verden af muligheder for at udtrykke sig selv og udvikle deres fantasi. Leg er altså ikke blot underholdende for børnene, men også afgørende for at styrke deres kognitive færdigheder. Leg skaber en plads, hvor børn kan lege med idéer, eksperimentere og løse problemer på deres egen måde. 

Legens forbindelse til emotionel udvikling: 

Når børn deltager i sociale lege, lærer de at forstå deres egne følelser og navigere gennem komplekse sociale situationer.

Leg giver også børn mulighed for at prøve forskellige roller og perspektiver, hvilket styrker deres empatiske evner. Denne øgede forståelse af følelser og empati har positive langsigtede virkninger på deres evne til at danne sunde relationer og håndtere livets udfordringer.

Leg som et vigtigt redskab til stresshåndtering:

Leg er ikke kun sjov, det er også terapeutisk. Når børn leger, reducerer de stressniveauer og opbygger en følelse af sikkerhed og tillid.

Legerummet giver børn mulighed for at håndtere følelsesmæssig stress og angst på en naturlig måde. Denne evne til at håndtere stress i barndommen kan have langsigtede fordele for børns mentale sundhed senere i livet.

Forskellige legestile og diversitet i udvikling:

Børn leger på forskellige måder, og denne diversitet er en vigtig del af deres individuelle udvikling.

Det er værd at bemærke, at mens nogle børn foretrækker strukturerede lege, hvor reglerne er klare, trives andre bedre i mere fantasifulde og frit formede legerum. Forståelsen af disse forskellige legestile hjælper forældre og pædagoger med at støtte børn i at udvikle sig på deres egne præmisser.

Så næste gang du ser barnet bygge tårne af legoklodser, viser gymnastiske færdigheder eller drømme sig væk i et eventyrunivers, så ved du, at barnet er i færd med at bygge og udvikle en stærk og sund mentale trivsel.

Kilder:

Jensen, K. J., & Petersen, A. K. (2019). The Creative Exploration through Play. Center for Børns Udvikling og Læring, Aarhus Universitet.

Madsen, M. L., & Nielsen, A. B. (2020). Exploring Emotional Intelligence through Play. Statens Institut for Folkesundhed.

Hansen, P. H., & Larsen, M. (2018). Play as a Therapeutic Tool for Stress Management. Psykiatrifonden.

Andersen, L., & Pedersen, K. (2021). Diverse Playstyles and Developmental Diversity. Københavns Universitet.

 

Denne artikel er frit tilgængelig. Ønsker du at blive beriget med mere viden om børn og unges mentale udvikling og behov, kan du lige nu få fri adgang til alle artikler og videoer på tidligtrivsel.dk gratis i 14 dage. Herefter 119,- pr. mdr. 

Selvværd hos børn og unge

Hvad er selvværd?Selvværd er en dybt forankret opfattelse og følelse af, at man er elsket, værdifuld og kompetent som person. Det involverer en anerkendelse af ens styrker, accept af ens svagheder og

Læs mere »