Selvværd hos børn og unge

Hvad er selvværd?Selvværd er en dybt forankret opfattelse og følelse af, at man er elsket, værdifuld og kompetent som person. Det involverer en anerkendelse af ens styrker, accept af ens svagheder og en generel følelse af, at man er “god nok” som man er. Selvværd har også en tæt forbindelse til evnen at håndterer modgang […]

Hvordan sikres en tryg tilknytning mellem barn og forældre?

Det lille barn udvikler sig altid i tæt samspil med dets omverden. Barnets forældre, eller de personer som tager sig af barnet, er barnets primære omsorgspersoner. Forældrenes tilgang til og omsorg overfor barnet har afgørende betydning for, hvordan barnet vil udvikle sig. Forældrene…

Hvad børn virkelig ønsker af deres forældre

At være forældre indebærer evnen til at jonglerer mellem at udvise kærlighed og engagement overfor barnet samt med ansvaret til at opfylde barnets grundlæggende behov. Forældre skal konstant jonglerer med at skabe et trygt og støttende miljø, mens man guider barnet gennem livets udfordringer.

Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for børn og unge

Barnet og den unge er et individ, der både præger sin udvikling med sine egne specifikke forudsætninger, og hvor barnets og den unges udvikling samtidig er afhængigaf de betingelser, barnet og den unge tilbydes. Altså et dynamisk samspil mellem barnets og den unges medfødte ressour…

Søvnens betydning for børn og unges mentale sundhed

Søvn har stor betydning for børn og unges mentale sundhed, da børn og unge igennem barndommen og ungdommen gennemlever en udvikling, hvor søvn spiller en rolle i forhold til den generelle mentale udvikling.  Undersøgelser viser, at søvnmangel kan have betydelige konsekvenser f…

Hvad børn virkelig ønsker af deres forældre

At være forældre indebærer evnen til at jonglerer mellem at udvise kærlighed og engagement overfor ens barn samt med ansvaret til at opfylde barnets grundlæggende behov. Som forælder skal man konstant jonglerer med at skabe et trygt og støttende miljø, mens man guider barnet gennem…

Dagtilbuddets betydning for barnets mentale sundhed

Dagtilbud spiller en stor rolle i forhold til, hvordan barnet udvikler sig. Perioden hvor barnet går i daginstitution, er samtidig en periode af barnets liv, hvor barnet udvikler fundamentet for dets kognitive, emotionelle og sociale kompetencer. Pædagogerne i dagtilbuddet spiller …

Opdragelsesstile og deres betydning for barnets og den unges trivsel

Opdragelsesstile refererer til de forskellige strategier og metoder, som forældre eller primære omsorgspersoner anvender i opdragelsen, for at opnå en balance mellem at opretholde disciplin og støtte barnets individuelle behov. Disse opdragelsesstilarter afspejler forældrenes værdi…

Forstå barnet og den unge, ved at se på helheden

For at forstå barnets udvikling og barnets adfærd, er det afgørende, at man ser på barnet i barnets kontekst. Det vil sige, at man ikke kun ser barnet isoleret, men at man anlægger et helhedsorienteret syn på barnet. Barnet udvikler sig i et dynamisk samspil med sine nærmeste omgiv…

Legens betydning for barnets psykiske udvikling

Legens betydning for barnets psykiske trivsel Børns leg har stor betydning for deres psykiske udvikling. Når børn leger, åbner de en verden af muligheder for at udtrykke sig selv og udvikle deres fantasi. Leg er altså ikke blot underholdende for børnene, men også afgørende for at styrke deres kognitive færdigheder. Leg skaber en plads, hvor børn […]

Hvad er resiliens og hvorfor er det vigtigt for børn og unge?

En vigtig faktor for at børn kan trives er resiliens. Men hvad er resiliens, og hvorfor er det så afgørende at styrke resiliens hos børn? Hvad er resiliens? Resiliens er en persons evne til at tilpasse sig, modstå og komme stærkere ud af udfordringer og stressende situationer…

Hvad er anbefalingerne til børns skærmbrug?

Børns Skærmbrug I dag er børn omgivet af skærme, og deres skærmbrug er en integreret del af deres hverdag. Skærme kan f.eks. være smartphones og tablets til computere og tv. Dansk forskning har undersøgt, hvordan skærmbrug påvirker børnenes udvikling og trivsel og har udviklet retningslinjer og anbefalinger for at hjælpe forældre og omsorgspersoner med at […]

Børns og unges indre arbejdsmodeller og tolkning af verden

Barnets og den unges opfattelse af sig selv og opfattelse af verden omkring barnet og den unge, sker ved hjælp af indre arbejdsmodeller. De indre arbejdsmodeller spiller således en central rolle i, hvordan børn og unge forstår og tolker deres omgivelser. De indre arbejdsmodeller fo…

Perfekthedskulturen presser forældre, børn og unge

Vi lever i en tid, hvor det perfekte ofte fremstilles som normen I dagens moderne samfund er det næsten umuligt at undgå at mærke presset fra perfekthedskulturen, især når det kommer til forældreskab og børneliv. Heldigvis har mange børn og unge i Danmark et godt børneliv i tr…

Kan man rose sit barn for meget eller på en uhensigtsmæssig måde?

Her får du svaret på, om man kan rose sit barn for meget (Husk at læs fra start til slut, for ikke at misse vigtige pointer!) På den ene side, har barnet behov for ros, for at udvikle et godt selvværd og psykisk trivsel, men det er vigtigt at give ros på en afbalanceret måde, […]

Hvad er følelsesregulering, og hvorfor er det vigtigt for barnet og den unge?

Følelsesregulering er en essentiel færdighed for børn at lære, da det giver dem mulighed for at forstå og håndtere deres egne følelser på en sund og konstruktiv måde. Følelsesregulering refererer til evnen at identificere, udtrykke og regulere følelser i overensstemmelse med de sociale normer og krav i ens miljø. Hvorfor er følelsesregulering vigtigt for børn? […]

Sådan kan udsatte børn og unge trives, trods vanskelige omstændigheder

Børn fra udsatte familier Børn og unge, der vokser op i udsatte familier, er særligt sårbare over for forskellige risikofaktorer, som kan påvirke deres udvikling og trivsel. Risikofaktorer kan omfatte faktorer som fattigdom, manglende uddannelse, social isolation og psykiske problemer. Derudover kan eksponering for misbrug, vold, og andre former for traumer også påvirke børns mentale […]

Sådan kan man styrke barnets selvværd

Som forælder er en af de vigtigste opgaver at styrke sit barns selvværd. Et godt selvværd er afgørende for et barns trivsel og succes senere i livet. Når et barn har et sundt selvværd, vil det føle sig mere trygt, selvsikkert og i stand til at tackle udfordringer og modgang. Her er…